Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac pt.: „Dostawa złącza kablowego SN” wg zapytania ofertowego SIWZ nr 2023/01/07/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: pawel.mondrzejewski@esv.pl w terminie do 26.01.2023r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Paweł Mondrzejewski

Tel. 518 276 676

>

OGŁOSZONE PRZETARGI