Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Dostawa złącz kablowych nN” wg zapytania ofertowego Zapytania Ofertowego nr 2023/03/01/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Ofertę w postaci skanu należy przesłać do dnia: 10.03.2023r., do godz. 13:00 na adres e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl