Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Dostawa rozdzielnic telemechaniki, potrzeb własnych, centralnej sygnalizacji dla modernizacji stacji 15kV w m. Ożarów Mazowiecki” wg zapytania ofertowego/SIWZ nr 2022/12/03/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: pawel.mondrzejewski@esv.pl w terminie do 10.01.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Paweł Mondrzejewski

Tel. 518 276 676

OGŁOSZONE PRZETARGI