ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac pt.: „Budowa linii kablowych SN wraz ze złączem kablowym SN w celu zasilania domu studenckiego na dz. nr 1/13, 1/125, 1/127, 1/128 AM1 obr. Grabiszyn przy ul. Fabrycznej 22 we Wrocławiu” wg zapytania ofertowego SIWZ nr 2023/01/06/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: pawel.mondrzejewski@esv.pl w terminie do 25.01.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Paweł Mondrzejewski

Tel. 518 276 676

OGŁOSZONE PRZETARGI