Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „wykonanie robót budowlano-montażowych wg zapytania ofertowego/SIWZ nr 2023/05/05/DTI”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl oraz regina.aleksandrowicz@esv.pl w terminie do 26.05.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

Bernadetta Wanat-Zielińska
Tel. 502-233-483

e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl