GRUPA ESV ZYSKAŁA KOLEJNĄ SPÓŁKĘ

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 11 Lutego 2021 roku, ESV S.A. nabyła pakiet kontrolny w przedsiębiorstwie BD sp. z o.o., które od lat działa na rynku energetycznym.

To kolejny krok na drodze stabilnego rozwoju Grupy Kapitałowej ESV, która liczy już 13 spółek działających w branży energetycznej. BD sp. z o.o. ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej na terenie zakładów Hutmen S.A. i FAT.

Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w oparciu o koncesje obejmujące:

  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • dystrybucję paliw gazowych,
  • przysyłanie i dystrybucję ciepła,
  • obrót energią elektryczną,
  • obrót paliwami gazowymi,
  • obrót ciepłem,
  • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Naturalnym, dalszym etapem prac jest scalenie organizacyjne nowo nabytych aktywów ze strukturami Grupy Kapitałowej, co umożliwi ciągłe podnoszenie jakości obsługi naszych klientów.