ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się już od ponad 25 lat firmą działającą w sektorze energetycznym, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Zatem, jeśli jesteś gotowa/gotowy aby zrobić krok do przodu i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Referent ds. Personalnych

Miejsce pracy: Siechnice

Twoja rola będzie polegała na:

 • prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • prowadzeniu ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.,
 • sporządzaniu list płac, rozliczaniu wynagrodzeń, zasiłków oraz wszelkich innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzaniu sprawozdań, deklaracji, informacji i innych potrzebnych dokumentów m.in. do ZUS, US, GUS, PFRON,
 • sporządzaniu raportów, analiz z zakresu zatrudnienia oraz wynagrodzeń

Zainteresujemy się Tobą jeżeli posiadasz:

 • praktyczną znajomość prawa pracy, ugruntowaną wiedzę z zakresu zagadnień płacowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień z zakresu PPK.

Oferujemy:

 • przyjazną rekrutację,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wsparcie zespołu w procesie adaptacyjnym,
 • rozwój poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,
 • przyjemną i twórczą atmosferę w pracy,
 • możliwość dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 23.04.2021 r. na adres praca@esv.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Ciepłownicza 1A. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.